Industriklivet

För att Sverige ska lyckas nå klimatmålet och minska utsläppen av växthusgaser måste våra industrier ställa om. Därför finns Industriklivet.

Gesture, Font
Gesture, Font
Green, Product, Sharing, Organism
Rectangle, Slope
Font
Azure, Font

Varför behöver industrin ställa om?

Riksdagen har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. Sveriges industrier är centrala i den omställningen, och står i dagsläget för en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser som uppstår inom Sveriges gränser.

Industrierna har en stor potential att kunna bli världsledande inom sina olika branscher om de kan ställa om sin verksamhet. Dels genom att minska sina egna utsläpp men också genom att bidra till minskad klimatpåverkan längre ner i värdekedjan och bidra till hela samhällets omställning.

Läs mer om industrins omställning i Energimyndighetens nulägesanalys.

Industrins totala utsläpp av fossila växthusgaser

Azure

Källa: Naturvårdsverket och SCB, bearbetning av Energimyndigheten.

Varför behöver industrin ställa om?

Riksdagen har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. Sveriges industrier är centrala i den omställningen, och står i dagsläget för en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser som uppstår inom Sveriges gränser.

Industrierna har stor potential att kunna bli världsledande inom sina olika branscher om de kan ställa om sin verksamhet. Dels genom att minska sina egna utsläpp men också genom att bidra till minskad klimatpåverkan längre ner i värdekedjan. På så sätt bidrar industrierna till hela samhällets omställning.

Läs mer om industrins omställning i Energimyndighetens nulägesanalys.

Vad är Industriklivet?

För att den svenska industrin ska lyckas med sin omställning har Energimyndigheten fått uppdraget av regeringen att leda Industriklivet, som ska stötta industrin genom att dela ut stöd till innovativa satsningar som driver på klimatomställningen.

Industriklivet är en del av en större global omställning, för det är inte bara den svenska industrin som behöver ställa om. Sverige har möjlighet att erbjuda tekniska lösningar och inspirera andra länder i deras omställning. På så sätt kan Energimyndigheten genom bland annat Industriklivet bidra både nationellt och internationellt.

Industriklivet ingår i EU-initiativet Next Generation EU, en satsning på ett friskare, grönare och mer digitalt Europa. Läs mer om initiativet här.

Font
Font

Hela Sverige ställer om

Genom Industriklivet samfinansierar Energimyndigheten innovativa lösningar tillsammans med industriföretag i hela Sverige. Kartan visar alla projekt som är på väg att implementeras och under vilken period de pågår.

Energimyndigheten delar varje år ut hundratals miljoner till svenska bolag – stora som små – som vill ta chansen att minska sina utsläpp, och ge världen möjlighet att ta del av helt utsläppsfria industriprodukter.  

En stor del av Industriklivet går till järn- och stålindustrin eftersom det är där Sveriges utsläpp är som störst.

Industriklivet ger bidrag till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar inom tre områden:

Område 1 – processindustrins utsläpp av växthusgaser
Område 2 – negativa utsläpp
Område 3 – strategiskt viktiga insatser inom industrin

Alla projekt har målet att ställa om industrin till minskade fossila utsläpp eller att uppnå negativa utsläpp. Läs mer om respektive område här.

Vilka projekt får stöd?

Varje hexagon i diagrammet motsvarar ett projekt som beviljats stöd. I menyraden kan du sortera projekten efter storlek på totalt beviljat stöd, bransch, teknikspår eller mål.

Genom att klicka på en hexagon kan du också ta reda på mer om ett enskilt projekt.

Projekten inom Industriklivet

Industriklivet underlättar samhällets omställning

Förhoppningen med Industriklivet är inte bara att skapa förutsättningar för den fossilfria industrin, utan också för det fossilfria samhället.

Ju mer utsläppsfria industriprodukter, desto mindre klimatpåverkan för andra delar av samhället. Till exempel skulle en elbil som är byggd av fossilfritt stål och lackerad med utsläppsfri målarfärg, och som står i ett parkeringsgarage byggt av fossilfri cement, innebära stora utsläppsminskningar för samhället jämfört med hur det är i dag.

Industriklivet samfinansierar också satsningar som kan öka andelen negativa utsläpp genom infångning och lagring av så kallad biogen koldioxid. Negativa utsläpp är en kompletterande åtgärd som kan reducera utsläppen och kommer vara nödvändiga för att Sverige ska kunna uppnå målet om nettonollutsläpp.

Vill du bli en del av Industriklivet?

Font
Automotive tire, Font
Automotive tire, Grille
Grille, Font
Font, Rectangle
Rectangle
Automotive tire, Rectangle, Font
Rectangle, Font
Rectangle, Font

Avslutningsår för pågående projekt

Sverige kan bli världsledande

Redan nu kan vi se att Industriklivet bidrar till omställningen. De första lösningarna för att minska de mest kritiska utsläppen har börjat implementeras och jobb skapas runt om i landet. I takt med att det uppstår nya marknader och efterfrågan på fossilfria industriprodukter ökar får industrierna en mer konkurrenskraftig produkt gentemot andra länder.

Sverige har det som krävs för att leda den globala omställningen av industrin. Och Industriklivet driver på den utvecklingen.

Gesture, Line
What is an accordion?
A graphical control element comprising a vertically stacked list of elements. An accordion is similar in purpose to a tabbed interface, a list of items where exactly one item is expanded into a panel to reveal additional information.
When and how should it be used?
Accordions are a smart way to present lengthy bodies of text to your users without overloading them with information. Since information from only one panel is revealed at a time, users can choose and focus on the details that matter most to them.
What if the user clicks on a collapsed panel while another panel is open?
The currently opened panel will automatically collapse and the newly clicked panel will expand. Only one panel will be open at a time.
Why is my accordion being hidden behind other elements placed below it?
If another element is placed on a layer that is above the layer of the text accordion, the text accordion will appear tucked beneath it. Simply move your text accordion to a higher layer so it is above other elements.

Om något behöver förtydligas eller om vi vill hänvisa till Energimyndighetens andra sidor kan dessa placeras i utfällbar meny i slutet av sidan.